Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

I. SĄVOKOS:

 1. Svetainė – internetinė gyvūnų prekių parduotuvė petstore.lt, kuri yra pasiekiamas internetiniu adresu – www.petstore.lt;
 2. Petstore.lt – MB Pet store, Lietuvos Respublikoje įsteigta mažoji bendrija, juridinio asmens kodas – 305553399, veiklos adresas – Savanorių pr. 72, LT-44147, Kaunas, el. pašto adresas – info@petstore.lt, telefono numeris – +370 606 06736.
 3. Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);
 4. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;
 5. Paslaugos – petstore.lt Svetainėje siūlomos su gyvūnais susijusios paslaugos tokios kaip gyvūnų prekių pardavimas ir pristatymas klientams ir kitos su gyvūnais susijusios paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;
 6. Paskyra – petstore.lt nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;
 7. Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais petstore.lt bendradarbiauja teikdama Paslaugas Svetainėje;
 8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje;
 9. Naršyklė – yra kompiuterinė programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
 10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
 11. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius;
 12. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;
 13. Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
 14. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
 15. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti. 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar Naudotojui naudojantis Svetaine bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.
 2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 3. Tiek Vartotojai, tiek Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie ją gauna elektroniniu paštu registruodamiesi Svetainėje, arba užsisakydami atitinkamas Paslaugas. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai ir Naudotojai visuomet bus informuoti tiek Svetainėje, tiek elektroniniu paštu, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys Paslaugas ir/ar registruosis prie Svetainės.
 4. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai petstore.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas ir/ar Naudotojas užsisako ir/ar įgyja per Svetainę Paslaugas. Vartotojai ir/ar Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems užsisakius Paslaugas, kurias teikia petstore.lt Partneriai, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo politikos, už kurias petstore.lt neatsako. Taip pat petstore.lt norėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad petstore.lt nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save Vartotojas ir/ar Naudotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.
 5. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninis paštą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba deaktyvuoti savo profilį.

III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA 

 1. Priklausomai nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra gali būti renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekės pristatymo adresas, el. parduotuvės paskyros slaptažodis, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys, pirkimo istorija.
 2. petstore.lt Vartotojo Asmens duomenis saugo 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Vartotojo prisijungimo prie savo el. parduotuvės vartotojo paskyros datos, o Naudotojo – 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo užsakymo įvykdymo, išskyrus, jei šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas.
 3. Svetainėje slapukai (cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės. 
 4. Duomenų subjektas sutinka, kad užklausos administravimo tikslu, kai užklausa yra pateikiama el. paštu,Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juo susijusius asmens duomenis:

                   4.1. vardą, pavardę,

                   4.2. elektroninio pašto adresą,

                   4.3. komentarą/užklausą.

 1. Duomenų valdytojas patvirtina, kad šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys nėra teikiami.
 2. Šiuo tikslu asmens duomenys saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo užklausos/komentaro pateikimo dienos.
 3. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad duotą sutikimą tvarkyti su juo susijusius asmens duomenis užklausos administravimo tikslu gali bet kada atšaukti pateikdamas prašymą Duomenų valdytojui el. pašto adresu: info@petstore.lt iš to paties el. pašto adreso, iš, kurio buvo pateikta užklausa. 

IV. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI 

 1. petstore.lt naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:

                 1.1. Svetainės Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas Vartotojas ir/ar Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Paslaugai užsakyti.

                 1.2. Efektyvaus su gyvūnais susijusių Paslaugų, siūlomų Svetainėje, teikimo tikslais. petstore.lt rūpinasi, jog Svetainėje siūlomos Paslaugos bei jų užsakymas būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės atvejų.

     2. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų ir/ar naudotojų IP adresus. 

 V. PASKYROS

 1. lt Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes petstore.lt yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Svetainės Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra petstore.lt Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos petstore.lt taikytinos taisyklės.
 2. petstore.lt turi Paskyras internetiniuos puslapiuose:
2.1. PET STORE veterinarijos vaistinė ir prekės gyvūnams (socialinis tinklas „Facebook“);
2.2. petstore.lt (socialinis tinklas „Instagram“). 

VI. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS 

 1. petstore.lt informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
1.1. jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas duomenų atskleidimui;
1.2. teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis petstore.lt pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, pristatymo paslaugų užsakymas ir pan.;
1.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
1.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti;
1.5. elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

VII. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS 

 1. Vartotojas ir/ar Naudotojas suteikia teisę petstore.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą petstore.lt rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo ir/ar Naudotojas Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. petstore.lt iš Vartotojo ir/ ar Naudotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad petstore.lt turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
 2. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis petstore.lt surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas/Naudotojas turi iš anksto kreiptis į petstore.lt el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. petstore.lt įgyvendina Vartotojo ir/ar Naudotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo prašymo gavimo.
 3. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas ir/ar Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į petstore.lt elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. petstore.lt įgyvendina Vartotojo ir/ar Naudotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo prašymo gavimo.
 4. petstore.lt Asmens duomenis saugo 5 (penkerius) metus nuo jų pateikimo, išskyrus, jei šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas.
 5. Vartotojas ir/ar Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis petstore.lt turi teisę laikyti iki kol bus baigtas atsakingų institucijų tyrimas, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu petstore.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju ir/ar Naudotoju, ar jeigu petstore.lt yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo ir/ar Naudotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
 6. Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Vartotojas ir/ar Naudotojas gali kreiptis į petstore.lt el. paštu info@petstore.lt.
 7. Duomenų subjektas, manydamas, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeisti jo teisėti interesai, turi teisę kreiptis į Priežiūros instituciją.

VIII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 1. petstore.lt užtikrina, jog Vartotojo ir/ar Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
 2. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą bei kitus duomenis. Tiek Vartotojas, tiek Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti petstore.lt. 

IX. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SPRENDIMAS 

 1. Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, įgyvendina šias organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones:
1.1. Duomenų valdytojas darbo tvarką organizuoja taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir/ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ar perdavimas;
1.2. Prieigas prie Duomenų subjekto asmens duomenų suteikia tik tiems Darbuotojams, kuriems jie reikalingi darbo funkcijas atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo susitarimus bei susipažinę su kitomis vidaus tvarkomis asmens duomenų tvarkymo apimtyje;
1.3. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Interneto ryšys yra šifruojamas, o interneto svetainės puslapis yra vykdomas per https:// protokolą.
1.4. Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas), o vidinis kompiuterio tinklas – ugniasiene. 

X. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS 

 1. petstore.lt svetainėje slapukai (Cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės.
 2. lt svetainėje naudojami šie slapukai:
2.1. Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi petstore.lt svetaine;
2.2. Analitiniai (stebėjimo) slapukai. Šie slapukai leidžia Duomenų valdytojui atpažinti ir suskaičiuoti petstore.lt svetainės Vartotojus ir/ar Naudotojus bei stebėti, kaip Vartotojas ir/ar Naudotojas juda po petstore.lt svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Duomenų valdytojui pagerinti Svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad Vartotojas ir/ar Naudotojas galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Vartotojas ir/ar Naudotojas sutikimas;
2.3. Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Vartotojo ir/ar Naudotojo atpažinimui, kai grįžta į petstore.lt svetainę. Tai leidžia Duomenų valdytojui pateikti pagal Vartotojo ir/ar Naudotojo poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti Vartotojui ir/ar Naudotojui aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas.
 1. Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti lt įrašyti slapukus spausdamas mygtuką „SUTINKU“ žemiau nurodytu būdu: „Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. Coockies), kad užtikrintume Jums teikiamų paslaugų kokybę. Išjungdami šį pranešimą arba toliau naršydami šioje svetainėje sutinkate su slapukų naudojimo privatumo politika.SUTINKU. NESUTINKU.“
 2. Vartotojas ir/ar Naudotojas gali ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti netiksli 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Ši Privatumo politika galioja nuo 2020 m. spalio mėn. 2 d.
 2. Ši Privatumo politika gali būti bet kada atnaujinama ar keičiama. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos.
 3. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai ir/ar Naudotojai bus informuoti Svetainėje.