MILPRAZON 16 mg, plėvele dengtos tabletės katėms

MILPRAZON 16 mg, plėvele dengtos tabletės katėms

Įprasta kaina €17,99
/

Tik 5 prekės -(ių) sandėlyje

Išsiunčiame per 1-5 d.d., jei yra tiekėjo sandėlyje.

MILPRAZON, plėvele dengtos tabletės ne mažiau kaip 2 kg sveriančioms katėms, N4

KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Tabletėje yra: veikliosios medžiagos: milbemicino oksimo 16 mg, prazikvantelio 40 mg; pagalbinių medžiagų: geltonojo geležies oksido (E172) 0,20 mg, titano dioksido (E171) 0,51 mg.

PAKUOTĖS DYDIS

1 lizduotė su 4 tabletėmis.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės (sveriančios ne mažiau kaip 2 kg).

NAUDOJIMO INDIKACIJOS

Katėms gydyti, esant mišriam užsikrėtimui toliau išvardytomis nesubrendusių ir suaugusių nematodų ir cestodų rūšimis.

- Cestodai

Dipylidium caninum
Taenia
spp.
Echinococcus multilocularis

- Nematodai

Ancylostoma tubaeforme Toxocara cati

Be to, šį vaistą galima naudoti širdies kirmėlių ligos (Dirofilaria immitis) profilaktikai, jei tuo pat metu reikalingas gydymas nuo cestodų.

KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti mažiau kaip 2 kg sveriančioms katėms.
Negalima naudoti esant žinomam padidėjusiam jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Rekomenduojama vienu metu gydyti visus namų ūkyje esančius gyvūnus.

Tam, kad būtų pasiekta efektyvi kirmėlių kontrolė, būtina atsižvelgti į epidemiologinę informaciją bei poveikio katėms riziką ir rekomenduojama pasitarti su specialistais.

Esant D. caninum infekcijai ir siekiant išvengti pakartotinio užsikrėtimo, tuo pačiu metu rekomenduotina gydyti nuo užsikrėtimo tarpiniais parazitų šeimininkais, tokiais kaip blusos ir utėlės.

Dažnai ir pakartotinai naudojant tos pačios klasės antihelmintines medžiagas, parazitai gali tapti joms atsparūs.

DOZĖS IR NAUDOJIMO BŪDAS

Sušerti.
Siekiant užtikrinti tinkamą vaisto dozę, gyvūnus būtina pasverti.

Mažiausia rekomenduotina dozė: 2 mg milbemicino oksimo ir 5 mg prazikvantelio 1 kg kūno svorio, sušerti per kartą. Veterinarinį vaistą reikia duoti su pašaru arba gyvūnui šiek tiek paėdus. Tokiu būdu užtikrinama optimali apsauga nuo širdies kirmėlių ligos.
Toliau pateikiamos praktinės dozavimo rekomendacijos, atsižvelgiant į katės kūno svorį.

Katės svoris, kg

Tablečių kiekis

2 – 4 kg

0,5

>4 – 8 kg

1

>8 – 12 kg

1,5

Šį veterinarinį vaistą galima naudoti širdies kirmėlių profilaktikai, jei tuo pat metu reikalingas gydymas nuo kaspinuočių. Širdies kirmėlių ligos prevencijai: produktas naikina Dirofilaria immitis lervas iki vieno mėnesio po jų transmisijos per uodus. Reguliariai širdies kirmelių profilaktikai geriau naudoti vienos veikliosios medžiagos vaistą.

SPECIALIOS NAUDOJIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Tyrimų su labai nusilpusiomis ar sunkiu inkstų ar kepenų nepakankamumu sergančiomis katėmis neatlikta. Tokiems gyvūnams šio vaisto naudoti nerekomenduotina arba naudoti galima tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.
Kadangi tablečių sudėtyje yra kvapiųjų medžiagų, jos turi būti laikomos saugioje, gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas veikliosioms arba pagalbinėms medžiagoms, turėtų vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.
Atsitiktinai prarijus tablečių (ypač vaikams), nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Po naudojimo reikia nusiplauti rankas.
Tabletės dalį reikia grąžinti į atvirą lizdinės plokštelės vietą ir įdėti į kartoninę dėžutę.

Kitos atsargumo priemonės

Echinokokozė yra pavojinga žmonėms. Kadangi echinokokozė yra liga, apie kurią reikia pranešti Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijai (OIE), iš atitinkamos kompetentingos institucijos reikia gauti tikslius nurodymus dėl gydymo, tolesnio stebėjimo ir asmeninių apsaugos priemonių.

NEPALANKIOS REAKCIJOS

Labai retais atvejais, ypač jaunoms katėms, po milbemicino oksimo ir prazikvantelio derinio naudojimo pasireiškė sisteminiai požymiai (pvz., letargija), neurologiniai požymiai (pvz., ataksija ir raumenų drebulys) ir (arba) virškinimo trakto sutrikimo požymiai (pvz., vėmimas ir viduriavimas).

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:
- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų), - dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

NAUDOJIMAS VAIKINGUMO AR LAKTACIJOS METU

Vaistą galima naudoti veisiamoms katėms, įskaitant katingas ir laktuojančias kates.

PERDOZAVIMAS

Perdozavus vaisto, be simptomų, atsirandančių vaisto vartojant rekomenduojamomis dozėmis (žr.
4.6 p.), papildomai gali atsirasti seilėtekis. Šis simptomas dažniausiai praeina savaime per vieną parą.

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

http://vetlt1.vet.lt/vr/pdf/RV2267.pdf