MILPRAZON 12,5 mg, plėvele dengtos tabletės šunims

MILPRAZON 12,5 mg, plėvele dengtos tabletės šunims

Įprasta kaina €17,99
/

Tik 5 prekės -(ių) sandėlyje

Išsiunčiame per 1-5 d.d., jei yra tiekėjo sandėlyje.

MILPRAZON, tabletės ne mažiau kaip 5 kg sveriantiems šunims, N4

KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Tabletėje yra: veikliosios medžiagos: milbemicino oksimo 12,5 mg, prazikvantelio 125 mg.

PAKUOTĖS DYDIS

1 lizduotė su 4 tabletėmis.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys (sveriantys ne mažiau kaip 5 kg).

NAUDOJIMO INDIKACIJOS

Šunims gydyti, esant mišriam užsikrėtimui toliau išvardytomis suaugusių nematodų ir cestodų rūšimis.

- Cestodai

Dipylidium caninum Taenia spp. Echinococcus spp. Mesocestoides spp.

- Nematodai

Ancylostoma caninum
Toxocara canis
Toxascaris leonina
Trichuris vulpis
Crenosoma vulpis
(užsikrėtimo lygiui mažinti)
Angiostrongylus vasorum (užsikrėtimo lygiui mažinti užsikrėtus nesubrendusiais suaugusiais (L5) ir suaugusiais parazitais; specifinės gydymo ir ligos profilaktikos schemos pateiktos 4.9 p. „Dozės ir naudojimo būdas“).

Thelazia callipaeda (specifinė gydymo schema pateikta 4.9 p. „Dozės ir naudojimo būdas“).
Be to, šį vaistą galima naudoti širdies kirmėlių ligos (Dirofilaria immitis) profilaktikai, jei tuo pat metu reikalingas gydymas nuo cestodų.

KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti mažiau kaip 5 kg sveriantiems šunims.
Negalima naudoti esant žinomam padidėjusiam jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Dažnai ir pakartotinai naudojant tos pačios klasės antihelmintines medžiagas, parazitai gali tapti joms atsparūs.
Rekomenduojama vienu metu gydyti visus gyvūnus, laikomus tuose pačiuose namuose.
Norint, kad kirmėlių kontrolės programa būtų veiksminga, būtina atsižvelgti į vietos epidemiologinę situaciją bei šuns laikymo sąlygas, dėl to rekomenduojama pasitarti su specialistu.

Užsikrėtus D. caninum, tuo pat metu reikia gydyti ir nuo tarpinių parazito šeimininkų – utėlių ir blusų, kad būtų apsisaugota nuo pakartotinio užsikrėtimo.

DOZĖS IR NAUDOJIMO BŪDAS

Sušerti.
Siekiant užtikrinti tinkamą vaisto dozę, šunį būtina pasverti.

Mažiausia rekomenduotina dozė: 0,5 mg milbemicino oksimo ir 5 mg prazikvantelio 1 kg kūno svorio, sušerti per kartą.
Veterinarinį vaistą reikia duoti su pašaru arba gyvūnui šiek tiek paėdus.
Toliau pateikiamos praktinės dozavimo rekomendacijos, atsižvelgiant į šuns kūno svorį.

Šuns svoris, kg

Tablečių kiekis

5 – 25 kg

1

>25 – 50 kg

2

>50 – 75 kg

3

Jei naudojamos profilaktinės priemonės nuo širdies kirmėlių ir tuo pat metu būtinas gydymas nuo kaspinuočių, šį veterinarinį vaistą galima naudoti vietoje vienos veikliosios medžiagos vaisto širdies kirmėlių ligos profilaktikai.

Gydant Angiostrongylus vasorum užsikrėtusius šunis, milbemicino oksimą būtina duoti kas savaitę, iš viso keturis kartus. Jei tuo pat metu reikia gydyti nuo cestodų, rekomenduotina suduoti vienkartinę šio vaisto dozę ir likusius tris kartus kas savaitę duoti vienos veikliosios medžiagos vaistą, kuriame yra tik milbemicino oksimas.

Endeminėse srityse vaistą duodant kas keturias savaites (jei tuo pat metu reikia gydyti nuo cestodų), angiostrongilozė nepasireiškia, nes sumažėja nesubrendusių suaugusių (L5) ir suaugusių parazitų kiekis.

Gydant Thelazia callipaeda užsikrėtusius šunis, milbemicino oksimą būtina duoti 2 kartus kas septynias dienas. Jei kartu reikia gydyti nuo cestodų, šiuo vaistu galima pakeisti vienos veikliosios medžiagos vaistą, kuriame yra tik milbemicino oksimas.  

SPECIALIOS NAUDOJIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Milbemicino oksimo tyrimai parodė, kad saugumo ribos gydant tam tikrus koli ir susijusių veislių šunis yra mažesnės nei gydant kitų veislių šunis. Gydant minėtus šunis, būtina tiksliai laikytis rekomenduotinos dozės.
Jauniems šių veislių šuniukams vaisto toleravimas netirtas.

Klinikiniai perdozavimo požymiai koli veislės šunims panašūs į pasireiškiančius bendroje šunų populiacijoje.

Šunų, kurių kraujyje yra daug mikrofiliarijų, gydymas kartais gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijų, pvz., gleivinės blyškumą, vėmimą, drebulį, kvėpavimo pasunkėjimą ar stiprų seilėtekį. Šios reakcijos yra susijusios su baltymų išsiskyrimu iš žuvusių ar žūstančių mikrofiliarijų ir nėra tiesioginis toksinis vaisto poveikis. Dėl to šunims, kurių kraujyje yra mikrofiliarijų, naudoti nerekomenduotina.

Prieš naudojant šį vaistą padidintos širdies kirmėlių ligos rizikos vietovėse arba žinant, kad šuo buvo atsidūręs tokiose srityse, rekomenduotina veterinaro konsultacija, kad būtų galima atmesti užsikrėtimą Dirofilaria immitis. Jeigu diagnozė teigiama, prieš skiriant vaistą gyvūną reikia gydyti suaugusius parazitus naikinančiais preparatais.

Tyrimų su labai nusilpusiais ar sunkiu inkstų ar kepenų nepakankamumu sergančiais šunimis neatlikta. Tokiems gyvūnams šio vaisto naudoti nerekomenduotina arba naudoti galima tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

Jaunesnių kaip 4 savaičių amžiaus šuniukų užsikrėtimas kaspinuočiais nėra įprastas. Dėl to jaunesnius kaip 4 savaičių amžiaus gyvūnus gydyti šiuo veikliųjų medžiagų deriniu netikslinga.

Kadangi tablečių sudėtyje yra kvapiųjų medžiagų, jos turi būti laikomos saugioje, gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai prarijus tablečių (ypač vaikams), nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.
Po naudojimo reikia nusiplauti rankas.

Kitos atsargumo priemonės

Echinokokozė yra pavojinga žmonėms. Echinokokozės atveju reikia laikytis specialių gydymo ir tolesnių priemonių bei asmeninių apsaugos priemonių gairių. Reikėtų pasitarti su parazitologijos ekspertais ar institutais.

NEPALANKIOS REAKCIJOS

Šunims po milbemicino oksimo ir prazikvantelio derinio naudojimo labai retai pasireiškė sisteminiai požymiai (pvz., letargija), neurologiniai požymiai (pvz., raumenų drebulys ir ataksija) ir (arba) virškinimo trakto sutrikimo požymiai (pvz., vėmimas, viduriavimas, anoreksija ir seilėtekis).

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:
- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų), - dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

NAUDOJIMAS VAIKINGUMO AR LAKTACIJOS METU

Vaistą galima naudoti veisiamiems šunims, įskaitant šuningas ir laktuojančias kales.

PERDOZAVIMAS

Nėra duomenų.

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

http://vetlt1.vet.lt/vr/pdf/RV2247.pdf